Sociale Netwerk Controle

           

SNC Alcohol en Drugs Controle 

Medewerkers van de gecertificeerde instellingen hebben dagelijks te maken met moeilijke afwegingen in de besluiten die genomen moeten worden rondom de veiligheid van kinderen die onder toezicht staan.

Een van de thema’s die vaak terugkomen in de toetsing van de veiligheid is alcohol en drugsgebruik bij ouders. Enerzijds wordt van de professional verwacht dat hij een correcte inschatting maakt maar anderzijds kan deze professional moeilijk controleren of er sprake is van gebruik wanneer er omgang plaatsvindt tussen ouders en kinderen.

Om de professional te ondersteunen biedt SNC live alcohol en drugs controles om de veiligheid voor het kind te vergroten en die tevens de professional in staat stelt om op basis van betrouwbare testen een feitelijke toetsing mogelijk te maken.

Werkwijze:

Alvorens er getest zal gaan worden is bij ouders kenbaar gemaakt dat meewerken aan alcohol en drugscontrole een eis is vanuit de gecertificeerde instelling.

Vervolgens zal er live door middel van een videoverbinding op basis van een speciale speekseltest getest gaan worden op van te voren afgesproken momenten. Daarbij is een moment voor aanvang van de omgang meestal een passend moment maar ook tijdens de omgang.

Wanneer er toch sprake is van gebruik en dus niet wordt voldaan aan veiligheidsnormen die zijn afgesproken dan zal de SNC medewerker de overtreding melden bij een persoon uit het netwerk die het kind kan opvangen.