Sociale Netwerk Controle

           

Sociale Netwerk Controle is ontstaan vanuit de jeugdbescherming. Het gevoel van onmacht dat in complexe casussen zich meester kan maken van de professional was daarbij aanleiding om meer controlerende interventies toe te voegen aan de handelingsmogelijkheden van de medewerkers van de gecertificeerde instellingen die jeugdbescherming uitvoeren.

 

Traditionele jeugdzorg aanbieders zien ouders en kind als cliënten met een hulpvraag. SNC gaat niet uit van een hulpvraag van de cliënt maar focust zich op de opdracht van de professional om de veiligheid voor het kind te waarborgen.