Sociale Netwerk Controle

           

 

 

 

SNC Inlichtingen

Onderzoek na calamiteiten in de jeugdzorg laten keer op keer zien dat personen uit de directe omgeving van het kind al zorgelijke signalen ontvingen. Echter leidden deze signalen van het kind niet altijd tot het actief delen van deze informatie. Buurtbewoners, leerkrachten op school of mensen van de sportclub waar het betreffende kind lid van is bijvoorbeeld.

SNC inlichtingen zoekt actief naar informatie over het kind dat opgroeit in een onveilige situatie. Daar waar de Raad voor de Kinderbescherming standaard in gesprek gaat met de ouders verbreden wij deze cirkel naar zoveel mogelijk mensen die zicht hebben op het kind.

Werkwijze:

De medewerker van de gecertificeerde instelling loopt vast in een casus waarbij ouders niet meewerken en er bij betrokken instanties bekend is dat er sprake is van onveiligheid.

De professional maakt kenbaar aan de ouders dat er geen sprake is van een normale samenwerking tussen de gecertificeerde instelling en de ouders in kwestie.

Vervolgens wordt helder gecommuniceerd dat vanwege het uitblijven van samenwerking en vastgestelde onveiligheid men overgaat tot de inzet van SNC inlichtingen.

SNC inlichtingen zal actief op zoek gaan naar informatie die meer inzicht zal geven over de veiligheid van het kind.